Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Aanmaken XBRL bestand OB

Nadat een definitieve BTW angifte is gemaakt in KOMAS kan er een XML bestand voor de OB worden aangemaakt. Dit bestand kan dan direct vanuit KOMAS via Digipoort naar de Belastingdienst worden verstuurd om de elektronische aangifte te doen.

Hiervoor is het wel nodig dat het bedrijf is aangemeld bij de KOMAS Community bij XBRL One van Semansys.

Aanmaken XBRL bestand OB

Contactpersoon

Hier dient een contactpersoon te worden opgegeven waarmee de Belastingdienst eventueel contact kan opnemen.

Telefoonnummer

Hier dient het telefoonnummer te worden opgegeven waar de contactpersoon is te bereiken.

Soort contactpersoon

Hier dient te worden aangeven in welke hoedanigheid de contactpersoon aangifte doet:

 • BPL - Belastingplichtige
 • INT - Intermediair
 • SEB - Servicebureau

Indien een bedrijf de eigen aangifte doet dient voor BPL te worden gekozen. Doet een administratiekantoor de aangifte dan dient voor INT te worden gekozen.

Beconnummer

Indien een administratiekantoor de aangifte doet dient hier het Beconnummer van het administratiekantoor te worden ingevuld. Anders kan deze rubriek leeg worden gelaten.

Bestand naar

Geef hier een map op waarnaar het bestand kan worden geschreven. Dit zou de map moeten zijn waar LoonSom Bapi zijn bestanden verwacht.
Let op, dat de bestandsnaam moet worden opgegeven gezien vanuit de Caché server.

Naam van aangemaakt bestand

Het aangemaakte bestand krijgt een volgens bepaalde regels vastgestelde bestandsnaam, waarvan ondermeer de periode van aangifte deel uitmaakt.

Versturen naar Digipoort

De rubriek Versturen naar Digipoort staat standaard aangevinkt indie de optie Digipoort is aangeschaft en het bedrijf is aangemeld bij de KOMAS Community. Indien men is aangemeld zal er een usercode en wachtwoord worden ontvangen die dan op het tabblad Digipoort van functie 4113 Bedrijfsgegevens moeten worden ingevuld.

Verwerken

Indien op de knop Verwerken wordt gedrukt zal een XRBL bestand worden aangemaakt in de opgegeven map. Dit bestand heeft een gestandaardiseerde naam, waarin ondermeer het BTW nummer van het bedrijf en de periode is opgenomen.

Indien de rubriek Versturen naar Digipoort is aangevinkt zal het bestand direct naar Digipoort worden verzonden en worden aangeboden aan de Belastingdienst.

Met de functie 2811 Opvragen status bij Digipoort kan de status van het verwerken van het bericht bij Digipoort worden gevolgd.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland