Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

BTW afdracht

Met KOMAS kan periodiek de BTW aangifte worden gedaan. Er kan eerst een voorlopige aangifte worden afgedrukt. Wanneer deze akkoord is kan de definitieve aangifte worden gedaan, waarna er ook een XML bestand kan worden aangemaakt om de aangifte met LoonSom BAPI naar de Belastingdienst te sturen.

BTW aangifte

Een bedrijf krijgt van de Belastingdienst te horen in welke frequentie de BTW aangifte moet worden gedaan. Sommige bedrijven dienen een aangifte per maand in te dienen, andere bedrijven per kwartaal, terwijl er ook bedrijven zijn die een jaaraangifte mogen doen.

BTW aangifte in KOMAS

Soort aangifte

In de eerste periode van het jaar kan eventueel de frequentie van de aangifte (Maand, Kwartaal, Jaar) worden aangepast. De rest van het jaar moet altijd dezelfde frequentie gebruikt worden.

Periode aangifte

De periode van de aangifte wordt door het systeem bepaald aan de hand van de frequentie waarop de aangifte moet worden gedaan.

Definitieve aangifte

Indien wordt gekozen voor een definitieve aangifte worden na het verwerken journaalposten aangemaakt waarbij de saldi Aan te geven BTW worden geboekt naar Aangegeven BTW.

Indien er na het maken van een definitieve aangifte nog geboekt wordt in een periode waarvan de BTW aangifte al is gedaan, dan zullen de BTW boekingen worden meegenomen in de eerstvolgende BTW aangifte.

Nadat een definitieve aangifte is gedaan kan er een XML bestand voor de OB en eventueel voor de Intracommunautaire leveringen (ICL) worden gemaakt.

Overzicht

Overzicht uit de BTW aangifte

Het bovenstaande overzicht wordt gemaakt door de functie BTW afdracht.

Suppletie aangifte

Indien er na de laatste BTW aangifte van een jaar toch nog BTW boekingen worden gemaakt in dat jaar, dan kan een zogenaamde Suppletieaangifte worden gemaakt.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland