Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Kaskoppeling

Indien meer dan 1 bedrijf in dezelfde KOMAS database wordt geadministreerd is het mogelijk om een zogenaamde kaskoppeling aan te leggen tussen 2 bedrijven.
Het wordt dan mogelijk om boekingen te maken in bedrijf 1, die eigenlijk te maken hebben op een transactie in bedrijf 2.

Deze mogelijkheid wordt gebruikt om ontvangsten of kosten van bedrijf 2 te boeken in bedrijf 1. Door de kaskoppeling te selecteren worden in beide bedrijven dan automatisch de juiste boekingen gemaakt.
Via een rekening courant worden de saldi tussen de bedrijven verrekend.

Standaard kaskoppeling in KOMAS

In het bovenstaande voorbeeld wordt de administratie van bedrijf 502 (Nicogram Test Accountant) gekoppeld aan de administratie van bedrijf 2 (Nicogram Testbedrijf).

Rekening courant bedrijf 2

Hier wordt aangegeven welke grootboekrekening moet worden gebruikt voor het boeken van de saldi van de kaskoppeling met het andere bedrijf.

Rekening ander bedrijf 2

Hier wordt aangegeven welke grootboekrekening van het andere bedrijf moet worden gebruikt voor het boeken van de saldi van de kaskoppeling met bedrijf 2 (in dit voorbeeld).

Meerdere koppelingen

Er kunnen op deze manier meerdere kaskoppelingen met meerdere bedrijven worden gemaakt. Voor iedere koppeling moet een aparte grootboekrekening voor de rekening courant worden gebruikt.

Boekingen via kaskoppeling

Op de volgende manier kan een boeking worden gedaan met een kaskoppeling:

Boeking in KOMAS met kaskoppeling

In het bovenstaande voorbeeld wordt de betaling van een factuur van bedrijf 502 geboekt, die in bedrijf 2 wordt ontvangen.
De boeking vindt plaats in bedrijf 2 (Nicogram Testbedrijf), maar men komt er bij het boeken achter, dat het een betaling is van een factuur in bedrijf 502 (Nicogram Test Accountant).

Door nu bij de rubriek Kaskoppeling bedrijf 502 te selecteren wordt vervolgens gekeken in het rekeningschema van bedrijf 502 en in de openstaande facturen van bedrijf 502. Hier kan de juiste factuur worden geselecteerd.

Boekingsverslagen met kaskoppeling

Uit bovenstaand voorbeeld resulteren de volgende boekingsverslagen:

Resultaat van boekingen in bedrijf 2

In bedrijf 2 wordt een boeking van Giro aan de RC van de kaskoppeling gemaakt.

Resultaat van boekingen in bedrijf 502

In bedrijf 502 is op dagboek RC met bedrijf 2 een boeking gemaakt om de betaalde factuur op debiteuren af te boeken.

Kaskoppeling inkoopfacturen

Via de optie Kaskoppeling Inkoopfacturen van KOMAS kan een uitgebreidere vorm worden geactiveerd. Met deze uitbreiding kunnen inkoopfacturen van allerlei bedrijven centraal worden geadministreerd, waarbij al dan niet een inkooptoeslag wordt berekend.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeori├źnteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland