Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Import relaties

In KOMAS is een functie aanwezig om relatiegegevens te importeren, bijvoorbeeld afkomstig uit een ander programma. Deze gegevens worden dan, indien correct, in het relatiebestand van KOMAS opgeslagen.

Importeren van relaties in KOMAS

Formaat

Er zijn een aantal verschillende recordformaten mogelijk om in KOMAS te importeren. Hier kan worden aangegeven welk formaat het in te lezen bestand is.

Vooral het importformaat KOMAS vrij formaat is heel erg flexibel om gegevens uit andere programma's te kunnen importeren.

KOMAS vrij formaat

Een bestand in een KOMAS vrij formaat is een CSV bestand (met ; als scheidingsteken) en een 1e record met veldnamen. KOMAS kent een groot aantal vastgestelde veldnamen die verwijzen naar rubrieken van te importeren gegevens.
Het is niet belangrijk in welke volgorde de rubrieken worden opgegeven. Wel dient een minimale set aan gegevens te worden opgenomen.

De volgende veldnamen kunnen worden gebruikt in dit formaat:

Veldnaam Verplicht
Adres Ja
BTW-nummer Nee
Bank Nee
Bank-G Nee
Biccode1 Nee
Biccode2 Nee
Contactpersoon Nee
Email-Algemeen Nee
Email-Crediteuren Nee
Fax Nee
IBAN1 Nee
IBAN2 Nee
Kredietdagen Nee
Land Nee
Land-Postbus Nee
Naam Ja
Plaats-Postbus Nee
Postbus Nee
Postcode Nee
Postcode-Postbus Nee
Relatie Ja
Telefoon Nee
Vast-deel-betaalkenmerk Nee
Voorvoegsel Ja
Woonplaats Ja

Laden

Via de knop laden kan het te importeren bestand worden geselecteerd. Wordt daarna op de Knop Openen geklikt, dan zal het bestand worden ingelzen en zullen een aantal controles worden uitgevoerd.

Op het tabblad OK worden de geaccepteerde relaties getoond, op het tabblad Geweigerd de relaties waarbij fouten zijn geconstateerd.

Verwerken

Door op deze knop te klikken worden de juiste records daadwerkelijk in KOMAS verwerkt. De records op het tabblad Geweigerd worden niet verwerkt.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland