Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Projecten

Kosten en opbrengsten kunnen in KOMAS op projecten worden geboekt. Deze projecten kunnen worden gedefinieerd met deze functie.

Projecten in KOMAS

Project

Vul een code in en druk op Nieuw om de overige velden in te kunnen voeren.

Omschrijving

De omschrijving van het project.

Startdatum project (*)

Hier kan de startdatum van het project worden opgegeven.

Stopdatum (*)

Hier kan de einddatum van het project worden opgegeven.

Factuuromschrijving (*)

Hier kunnen een aantal regels worden opgegeven die op de (deel)factuur van het project worden vermeld.

Aanneemsom (*)

De aanneemsom kan worden opgegeven. Indien opgegeven wordt op deze op de factuur vermeld.

Reeds gefactureerd (*)

In dit veld wordt getoond hoeveel er reeds voor dit project is gefactureerd.

BTW Verlegd (*)

Hier kan worden aangevinkt of gebruikt wordt gemaakt van de BTW-verelgd regeling. Indien aangevinkt zal er geen BTW op de factuur over dit project worden berekend, maar zal worden vermeld dat gebruikt wordt gemaakt van de BTW-verlegd regeling.

% G-Rekening (*)

In deze rekening een percentage worden opgegeven dat door de opdrachtgever naar een G-rekening moet worden gestort ter zekerstelling dat de uitvoerder aan zijn belastingplicht voldoet.

Op de (deel)factuur over het project zal worden vermeld welk deel van het totaal factuurbedrag de opdrachtgever dient over te maken naar de G-Rekening van de uitvoerder van het project. Het bedrag wordt berekend a.h.v. het hier opgegeven percentage.

Rubrieken met *

De rubrieken die zijn vermeld met een * zijn alleen nodig indien gebruik wordt gemaakt van de projectenmodule van KOMAS.
Wordt daarvan geen gebruik gemaakt, dan hoeven deze rubrieken niet te worden ingevuld.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland