Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Afletteren tussenrekening

In KOMAS is het mogelijk om tussenrekeningen 'af te letteren': Debet en Credit posten die bij elkaar horen kunnen worden afgevinkt om onnodig zoekwerk te voorkomen.
Per rekening wordt bijgehouden wie wanneer welke post heeft afgeletterd.

Afletteren in KOMAS

Het afletteren van posten zorgt niet voor financiële mutaties in de boekhouding.

Rekeningnummer

Kies het nummer van een tegenrekening waarvan men posten wil afletteren.

Vanaf datum

Geef hier de datum vanaf waar men de boekingen getoond wil hebben.

T/m datum

Geef hier de einddatum van de te selecteren periode. Deze datum mag in een ander boekjaar vallen dan de Datum vanaf.

Afgeletterde posten tonen

Indien deze rubriek staat aangevinkt zullen ook reeds afgeletterde posten worden getoond.

Tonen

Druk op de knop Tonen om de geselecteerde boekingen te tonen.
De posten worden getoond gesorteerd op de absolute waarde van het bedrag van een boeking en vervolgens op de datum van de boeking. Op die manier zullen posten die bij elkaar horen dicht bij elkaar worden getoond.

Wijzigen

Druk op de knop Wijzigen om het mogelijk te maken om posten op het scherm 'Af te letteren'.

Sel

Nadat op de knop Wijzigen is gedrukt kunnen posten worden afgeletterd door de rubriek Sel van een regel aan te vinken.
Van posten die reeds waren afgeletterd kan het vinkje bij Sel worden weggehaald om het afvinken ongedaan te maken.

Annuleren

Druk op de knop Annuleren om aangebrachte wijzigingen te negeren. Hierna kan een nieuw rekeningnummer worden geselecteerd.

Opslaan

Druk op de knop Opslaan om de gewijzigde gegevens op te slaan.
Alvorens op te slaan zal er worden gecontroleerd of aan debet en credit zijde voor gelijke bedragen is aangevinkt. Mocht dit niet het geval zijn dan zal er een melding worden getoond: Saldo moet 0 zijn.

Bij afgeletterde posten zal de gebruikerscode worden vastgelegd en de datum waarop de post is afgeletterd. Ook zal er op het moment van opslaan een letter worden meegegeven aan de posten die op dat moment worden opgeslagen.

Iedere keer dat er wordt opgeslagen zal er een nieuwe letter worden toegekend. Nadat de Z is bereikt zal worden verder gegaan met AA enzovoort. Per grootboekrekening wordt een reeks bijgehouden en per boekjaar zal met een nieuwe reeks worden begonnen.

Printen

Via de knop Printen kan een overzicht worden gemaakt van de geselecteerde posten van de rekening.
Deze knop kan niet worden gekozen als er nog niet opgeslagen wijzigingen zijn.

Overzicht van functie afletteren

Export

Via de knop Export kan een CSV bestand van de geselecteerde periode worden gemaakt.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland