Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Informatie facturen

Met behulp van deze functie kan informatie over facturen van crediteuren of debiteuren op het scherm worden getoond.

Informatie facturen

Selecties

Op het scherm staan een aantal velden die geveld moeten worden om gegevens te kunnen tonen.
Daarnaast zijn er ook nog een aantal velden die gevuld kunnen worden om sneller of gerichter te kunnen zoeken.

Inkoop- of Verkoopfacturen

Er moet een keuze tussen Inkoop- of Verkoopfacturen worden gemaakt.

Relatie

Uiteraard dient een crediteur of debiteur te worden opgegeven waarvan men de facturen wil zien.

Vanaf

Alleen factuurnummers vanaf het opgegeven nummer worden getoond.

Bevat

Indien deze rubriek niet leeg is worden alleen die facturen getoond waarbij de waarde die hier is ingevuld voorkomt in een (deel) van de volgende gegevens van de factuur:

 • Betaalkenmerk
 • Factuurnummer
 • Factuurdatum
 • Factuurbedrag
 • Datum betaald
 • Betaald bedrag
 • Betaald via

Daarnaast is het ook mogelijk om te zoek op facturen waarvan de betaling nog niet akkoord is door (een deel van) de tekst Niet akkoord in te vullen. In dit geval maakt het niet uit of er hoofdletters of kleine letters worden gebruikt.

Een andere mogelijkheid is om op het aantal openstaande dagen te selecteren. Hierbij zijn er de volgende mogelijkheden:

 • >nnn, alleen openstaande facturen langer dan nnn dagen
 • =nnn, alleen openstaande facturen gelijk aan nnn dagen
 • <nnn, alleen openstaande facturen korter dan nnn dagen

Alleen openstaand

Indien deze rubriek is aangevinkt zullen alleen maar facturen worden getoond die nog niet (geheel) zijn betaald.

Selectie jaar

In deze rubriek kan een jaartal worden opgegeven. In dat geval zullen alleen de facturen van dat jaar in beschouwing worden genomen. Als deze rubriek leeg wordt gelaten zullen alle facturen in beschouwing worden genomen.

Sortering

Het overzicht kan op verschillende manier worden gesorteerd: Op factuurdatum, op factuurnummer en op betaalkenmerk.
Overigens kan bij verkoopfacturen het factuurnummer en het betaalkenmerk gelijk zijn.

Printen

Indien er facturen op het overzicht worden aangevinkt en er wordt op de knop Printen gedrukt, dan zal er een overzicht worden gemaakt van de geselecteerde facturen. Dit overzicht kan worden afgedrukt of gemaild.

Detail

Indien er facturen op het overzicht worden aangevinkt en er wordt op de knop Detail gedrukt, dan zal een kopiefactuur worden afgedrukt indien gebruik wordt gemaakt van de optie Uitgebreide factuurinfo in combinatie met KOMAS/Factuur of KOMAS/Voorraad.

Inzoomen op boekingsverslag

Om na te gaan hoe een factuur is geboekt kan met dubbelklik op een regel worden ingezoomd op het boekingsverslag waariop de factuur is geboekt. De betreffende factuur zal in een afwijkende kleur worden getoond.

Inzoomen op een boekingsverslag van een factuur

Memo's

Er kunnen op 2 verschillende manieren memo's worden vastgelegd op dit scherm:
Als er al wel een relatie is geselecteerd, maar er is nog niet op Tonen gedrukt, dan kan door op de knop Memo te drukken het memoscherm worden geopend. Deze memo's gelden dan voor de relatie.

Memo bij een relatie

Is er al op Tonen gedrukt, dan kan een factuur op het scherm worden aangeklikt. Wordt er vervolgens op de knop Memo gedrukt, dan wordt het memoscherm geopend dat behoort bij de betreffende factuur.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland