Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Verdichtingschema's

In KOMAS is het mogelijk om één of meer verdichtingschema's aan te maken. In een verdichtingschema worden groepen met grootboekrekeningen vastgelegd. De saldibalans kan dan aan de hand van dat verdichtingschema worden afgedrukt.

Aanmaken verdichtingschema

Schema

De gebruiker kan zelf een naam verzinnen voor een verdichtingschema. Vul deze naam dan in en kies de knop Nieuw om dit schema aan te maken.
Als er al schema's aanwezig zijn kunnen deze uit de lijst gekozen worden.

Er is altijd één schema aanwezig. Dit schema heeft de naam standaard en bevat groepen zoals deze in de accountantspraktijk gangbaar zijn. Dit zijn overigens alleen groep voor balansrekeningen.

Type

Kies hier voor Balans of Verlies/Winst.

Groep

Kies zelf een groepsnummer en druk op de knop Nieuw om een nieuwe groep te maken.

Kop

Geef hier de omschrijving voor de groep. Deze omschrijving wordt ook op de saldibalans afdrukt voor de totalen van de groep.

Tussenvoegen

Selecteer een groep en druk op de knop Tussenvoegen om een groep tussen te kunnen voegen. Er wordt een nieuw nummer gemaakt, nadat alle nummers vanaf het geselecteerde nummer met 1 zijn verhoogd totdat een niet bestaand nummer wordt bereikt.

Toevoegen rekeningen

Een rekening kan maar in één groep worden geplaatst.
Om grootboekrekeningen aan een groep toe te voegen dient eerst een groep in de lijst met groepen te worden geselecteerd.
Vervolgens dient op de knop Wijzigen te worden gedrukt.

Door op een rekening in de lijst met beschikbare grootboekrekeningen rechts op het scherm te dubbelklikken kan een rekening aan een groep worden toegevoegd. De rekening zal dan naar midden op het scherm verhuizen.

Rekeningen uit groep verwijderen

Om grootboekrekeningen uit een groep te verwijderen dient eerst een groep in de lijst met groepen te worden geselecteerd.
Vervolgens dient op de knop Wijzigen te worden gedrukt.

Door op een rekening in de lijst met grootboekrekeningen midden op het scherm te dubbelklikken kan een rekening uit een groep worden verwijderd. De rekening zal dan naar de lijst met beschikbare rekeningen rechts op het scherm verhuizen.

Opslaan

Wanneer alle gewenste rekeningen in de gewenste groepen zijn geplaats kan met de knop Opslaan het schema worden opgeslagen. Overigens kan ook 'tussendoor' de knop Opslaan worden gebruikt.

Annuleren

Gebruik de knop Annuleren om de wijzigingen die zijn gemaakt te annuleren.

Verwijderen groep

Met de knop Verwijderen groep kan een hele groep uit het verdichtingschema worden verwijderd. Eventuele rekeningen in die groep komen dan weer in de lijst met beschikbare rekeningen.

Verwijderen type

Met de knop Verwijderen type kunnen alle groepen voor het gekozen type uit het verdichtingschema worden verwijderd. Eventuele rekeningen in die groepen komen dan weer in de lijst met beschikbare rekeningen.

Verwijderen schema

Met de knop Verwijderen schema kan het hele verdichtingschema worden verwijderd.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland