Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Systeemparameters

KOMAS kent een aantal systeemparameters die kunnen worden ingevoerd en die dan gelden voor alle bedrijven die in KOMAS worden geadministreerd.

Systeemparameters KOMAS

Gebruik mailinstelling KIMS

Bedrijven die ook gebruikmaken van KIMS kunnen in KOMAS dezelfde mailnstellingen gebruiken als voor KIMS. Er kan dan een vinkje worden gezet in deze rubriek. Dan hoeven een aantal rubrieken van dit scherm verder niet te worden ingevuld.

Gebruik authenticatie email

Het is mogelijk om vanuit KOMAS email-berichten te versturen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de mailserver binnen het bedrijf of van een externe mailserver van een provider.

Sommige mailservers vereisen dat het zendende zich aanmeldt met usercode en password voordat berichten kunnen worden verstuurd. In dat geval dient deze rubriek te worden aangevinkt en dienen usercode en password te worden ingevuld.

De systeembeheerder van de mailserver kan zorgen voor een usercode en password.

Is geen authenticatie nodig, dan dient deze rubriek leeg te blijven. Usercode en password zullen dan altijd leeg worden gemaakt.

Mail Usercode

Indien de bovenstaande rubriek is aangevinkt kan hier de gebruikerscode worden ingevoerd die kan worden gebruikt om berichten via de mailserver van het bedrijf te versturen.

Mail Password

Indien Autheticatie Email is aangevinkt kan hier het wachtwoord worden ingevoerd dat kan worden gebruikt om berichten via de mailserver van het bedrijf te versturen.

Standaard wordt het wachtwoord met ******** weergegeven. Door op de knop met ...... achter deze rubriek te klikken zal het wachtwoord leesbaar verschijnen en kan het eventueel worden gewijzigd.

Email adres afzender mails

Het hier opgegeven mailadres zal worden gebruikt als afzender van de mails die uit KOMAS worden verstuurd.

Overigens kan per bedrijf dat in KOMAS wordt geadministreerd een ander adres worden opgegeven. Dat mailadres gat dan boven dit adres.

SMTP adres voor sturen e-mail

Het adres dat hier wordt opgegeven wordt gebruikt om de uitgaande mail uit KOMAS te versturen.

Hier kan een adres van een publieke SMTP-server worden opgegeven indien de computer waarop de Caché-server draait direct aan Internet is verbonden.

Wordt er binnen het bedrijf gebruik gemaakt van een interne mailserver, dan kan hier het adres van de interne mailserver worden opgegeven (bijvoorbeeld: MAILSVR).

Map voor bestanden spoolfile

Hier kan een map van de server worden opgegeven waar de KOMAS spoolbestanden worden opgeslagen. Een spoolbestand is een bestand dat wordt aangemaakt indien naar de KOMAS printer Print Spool wordt afgedrukt.

Per bedrijf kan eventueel met functie 4111 Systeem Parameters een alternatieve map voor de spoolfile worden opgegeven.

Zoekmethode 2.0 voor relaties

Bij de ontwikkeling van KOMAS in 1985 waren computers nog niet zo snel en is gekozen om relaties te kunnen zoeken op de eerste 5 posities van de achternaam, gevolgd door eventueel de eerste 5 posities van de woonplaats.

Later is gekozen om relaties te kunnen zoeken op allerlei andere attributen van de relatiegegevens. Dit wordt de zoekmethide 2.0 genoemd.
Deze methode kan worden aangezet door een vinkje in deze rubriek te zetten.

Boekingen automatisch opslaan

Door een vinkje te zetten in deze rubriek kan er gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid om boekingen, die met de functie 1100 Boekingen worden gedaan naar aanleiding van een elektronisch dagafschrift van een bank en die door KOMAS worden herekend, automtisch op te slaan.

Deze instelling geldt voor alle bedrijven waarvoor op dit systeem de administratie wordt bijgehouden.
Echter, per bedrijf dient nog te worden ingesteld welke soorten boekingen automatisch mogen worden opgeslagen. Daarvoor is de functie 4159 Configuratie automatisch boeken beschikbaar voor de bedrijfsbeheerder.

PDF inkoopfacturen in DIMS opslaan

Bedrijven die gebruik maken van het Simar programma KIMS of SIMS en die ook gebruik maken van het Simar programma DIMS kunnen er voor kiezen om de PDF's van inkoopfacturen die betrekking hebben op een commissie van KIMS of SIMS in DIMS te laten opslaan. In dat geval dient deze rubriek te zijn aangevinkt.

Is de rubriek niet aangevinkt, dan zullen PDF's van commissie gebonden inkoopfacturen net als andere PDF's in KOMAS worden opgeslagen.

PDF inkoopfacturen hernoemen

Indien in deze rubriek een vinkje staat zal een PDF die wordt ingezelen bij de functie 1200 Inkoopfacturen worden hernoemnd door achter het bestandstype .BAK te zetten. Dit om te voorkomen dat de PDF nog een keer wordt gebruikt om een inkoopfactuur in te voeren.

Zo mogelijk 2020 GUI

In 2020 is een begin gemaakt met de implementatie van een nieuwe gebruikers interface (GUI) van KOMAS.
Vooralsnog worden de meeste functies in zowel de traditionele als de nieuwe GUI aangeboden. Maar om vast gewend te raken aan de nieuwe gebruikers interface kan ervoor worden gekozen om de functies die beschikbaar zijn al in de nieuwe GUI te laten starten.

Dit geldt dan voor alle gebruiker en voor alle bedrijven die met KOMAS worden verwerkt.

Wel is het zo, dat iedere gebruiker vooralsnog ook nog zelf kan kiezen om de oude of de nieuwe GUI te gebruiken. Dit kan worden opgegeven op het scherm Bedrijfselectie.

Overigens zulle nieuwe functionaliteiten altijd in de nieuwe GUI worden ontwikkeld.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland