Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Relaties, incassomachtiging

Voor de gebruikers van KOMAS die ook de optie Incasso hebben aangschaft is bij de functie 0200 Relaties een extra tabllad beschikbaar waarop per relatie de gegevens over de incasso machtiging kunnen worden vestagelegd.

Incasso machtiging bij een relatie

Knop PDF

Met de knop PDF rechts onderaan op het scherm kan een PDF van een door de relatie getekende machtiging worden opgevraagd. Er verschijnt dan een zoekscherm waarmee naar de machtiging kan worden genavigeerd.

Door de PDF te openen zal deze op het scherm worden getoond en kunnen de gegevens van de machtiging worden overgenomen in KOMAS.

Creditor ID

Deze rubriek zal standaard worden gevuld met de waarde die bij de functie 4113 Bedrijfsgegevens is ingevuld bij de rubriek Machtigingskenmerk, gevolgd door een oplopend volgnummer.
De rubriek kan desgewenst ook worden gevuld met een door de debiteur opgegeven waarde.

De inhoud van deze rubriek zal worden meegegeven in het incassobestand als kenmerk voor de debiteur.

Datum machtiging

Deze rubriek bevat de datum waarop de machtiging is vastgelegd en kan niet worden gewijzigd. Ook deze datum komt terug in het incassobestand.

Eerste SEPA incasso

Hier wordt de datum vastgehouden waarop voor het eerst een SEPA incasso is aangemaakt voor deze relatie. De datum kan niet worden aangepast.

Soort incasso

In SEPA wordt onderscheid gemaakt in een aantal verschillende soorten incasso:

Zakelijke incasso Dit type incasso wordt meestal gebruikt in de B2B markt en heeft een aantal speciale kenmerken.
Een machtiging dient via de bank te worden vastgelegd en er is geen mogelijkheid tot stornering.
Particuliere incasso Dit is de meest gebruikte vorm van incasso en kan ook in de B2B markt worden gebruikt.
Dit type machtiging hoeft niet via de bank te worden geregeld en de debiteur heeft gedurende 56 dagen recht tot stornering.
Eenmalige machtiging Hiermee geeft de debiteur aan dat de machtiging maar voor een factuur geldt.
Doorlopende machtiging Hiermee geeft de debiteur aan dat de machtiging voor meerdere facturen mag worden gebruikt.

Biccode incasso

Hier kan de biccode van de bank worden opgegeven van de rekening waarvoor de incasso geldt.
Indien deze rubriek wordt leeg geladen wordt de eerst ingevulde biccode van het tabblad Algemeen overgenomen.

IBAN incasso

Hier kan de IBAN worden opgegeven waarvoor de machtiging geldt. Ook hier geldt dat als de rubriek leeg wordt gelaten dat de eerst ingevulde IBAN van het tabblad Algemeen wordt overgenomen.

Acties machtiging

Op het scherm wordt ook een overzicht getoond van alle incassoacties die hebben plaatsgevonden bij deze relatie.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeori├źnteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland