Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Opvragen status bij Digipoort

Vanuit KOMAS kunnen via de KOMAS Community direct bestanden naar Digipoort worden verstuurd. Met de functie 2811 Opvragen status bij Digipoort kan de status van het verwerken vn het bericht worden gevolgd.

Indien de functie wordt gestart zal op het tabblad Algemeen een overzicht worden getoond van alle berichten die in het opgegeven jaar aan Digipoort zijn verstuurd.

Het betreft hier de berichten van alle administraties die in KOMAS worden gevoerd.

Status opvragen bij Digipoort

Status

Op de regel staat op een status. Er zijn een tweetal zogenaamde eindstatussen:

Satus Omschrijving
Akkoord Het bericht is geaccepteerd door de uitvragende partij (Belastingdienst)
Afgekeurd Het bericht is afgekeurd door de uitvragende partij (Belastingdienst)

Door een regel te selecteren en dan op het tabbld Detail te klikken zullen meer gegevens over het afgelegde traject van het bericht worden getoond.

Details van het versturen van een bericht aan Digipoort

Verloop verwerking

Een bericht dat naar Digipoort wordt verstuurd loopt een heel traject af. Digipoort gebruikt nummers voor het tonen van de status van een bericht in het traject.

Digipoort hanteert ook een tweetal eindstatussen, die door KOMAS naar een meer logische status worden vertaald:

Satus Omschrijving
500 Het bericht is geaccepteerd door de uitvragende partij (Belastingdienst)
510 Het bericht is afgekeurd door de uitvragende partij (Belastingdienst)

Alle andere statussen zijn tussenstatus.

Zolang een eindstatus nog niet is bereikt kan op de knop Verversen worden gedrukt om de informatie opnieuw aan te vragen.

In een drukke tijd kan het wel enige minuten duren totdat een eindstatus is bereikt.

Berichtkenmerk

Iedere bericht dat aan Digipoort wordt aangeboden krijgt een uniek berichtkenmerk. Dit kenmerk wordt op het tabblad Details getoond en is nodig indien men eventueel met Logius, de partij die Digipoort voor de Belastingdienst beheert, over het bericht wil communiceren.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland