Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Windows is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Externe interfaces

KOMAS kan ook met een aantal externe partijen communiceren. Hiertoe zijn er interfaces gebouwd tussen KOMAS en de betreffende externe partij. De mogelijkheden daarvan worden hieronder beschreven.

Inlezen elektronische dagafschriften alle bedrijven

Als onderdeel van een pakket voor elektronisch bankieren van een bank wordt ook de mogelijkheid geboden om de dagafschriften te exporteren in een gestandardiseerd formaat. Deze dagafschriften kunnen dan in KOMAS worden geïmporteerd en met de functie 1100 Boekingen worden verwerkt. Voordeel van deze werkwijze is, dat KOMAS aan de hand van de informatie in het elektronisch dagafschrift de meeste rubrieken al kan vullen. De gebruiker hoeft slechts in enkele gevallen nog wat informatie aan te vullen.

Indien KOMAS wordt gebruikt voor de administratie van meerdere bedrijven kunnen met deze functie de afschriften van alle bedrijven gelijktijdig worden ingelezen. Dan hoeven niet voor ieder bedrijf afzonderlijk de elektronische afschriften te worden ingelezen. Aan de hand van het banknummer weet KOMAS bij welk bedrijf de rekening hoort.

Rekeningnummer

Er dient gekozen te worden van welk type bank de afschriften worden ingelezen.

Naam van bestand

Het pad en de naam van het bestand (gezien vanuit de server waarop KOMAS draait) dient te worden opgegeven.
Normaal gesproken worden de afschriften iedere keer in een bestand met dezelfde naam geplaatst. In KOMAS hoeft deze naam dan maar eenmalig te worden opgegeven. KOMAS onthoudt de gekozen naam.

Inlezen

Alleen de informatie van rekeningen die in KOMAS worden beheerd worden uit het bestand gelezen. Mocht er ook van andere bankrekeningen informatie in het bestand staan, dan zal die informatie blijven bestaan.
Ook wordt alleen maar informatie ingelezen van posten die vóór de uiterste boekdatum in KOMAS liggen. Latere posten worden teruggeschreven in het bestand om later te worden ingelezen.

Indien het bestand na het inlezen 'leeg' is wordt het bestand verwijderd.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeori├źnteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  komas@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland