Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Factuur is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Relaties

Voor het vervaardigen van een factuur in KOMAS/Windows is een relatie uit het relatiebestand nodig. Het relatiebestand uit KOMAS kan hiervoor worden gebruikt, maar in KOMAS/Factuur kunnen nog enkele gegevens worden toegevoegd speciaal met het oog op de facturering.

Speciale gegevens bij de relatie t.b.v. KOMAS/Factuur

Incasso machtiging

Bij de relatie kan worden opgegeven of er een machtiging is ontvangen om facturen te incasseren via Elektronisch Bankieren.
Indien een machting is ontvangen zal bij het invoeren van een order een incassodatum worden bepaald aan op basis van het bij de relatie opgegeven aantal kredietdagen. Als dit veld leeg wordt gelaten zal 30 dagen aangenomen worden.
Wordt een aantal kredietdagen van 0 opgegeven, dan zal het factuurbedrag op de factuurdatum worden geincasseerd.

Deze instelling is alleen maar nuttig indien de optie Incasso van KOMAS is aangeschaft.

Kredietlimiet

Als een kredietlimiet wordt opgegeven, wordt bij het invoeren van een order voor die relatie een waarschuwing gegeven indie de kredietlimiet wordt overschreden (het totaal openstaand bedrag van de relatie + nieuwe order > kredietlimiet).

Contantkorting

Hier kan een percentage worden opgegeven dat de relatie aan korting krijgt indie de factuur contant wordt voldaan.

Factuur t.a.v. van

Hier kan een naam van een contactpersoon worden opgegeven aan wie de factuur wordt gericht.

% naar G-rekening

Voor de bedrijven die gebruik moeten maken van een G-rekening kan bij de relatie worden opgegeven welk percentage van de factuur naar de G-rekening van het bedrijf moet worden overgemaakt.

KOMAS/Factuur zal bij het invoeren van een order zelf berekenen welk bedrag dan naar de G-rekening moet worden overgemaakt. Dit zal dan op de factuur worden afgedrukt.

Voetnoot

Bij een relatie kan een bepaalde voetnoot worden vastgelegd. De tekst van deze voetnoot zal dan standaard bij een factuur aan deze relatie worden afgedrukt.

Code verzending

Bij deze rubriek kan worden opgegeven via welke verzendwijze goederen aan deze relatie moeten worden verzonden. Deze verzendwijze kan dan op pakbon en factuur worden afgedrukt.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeori├źnteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  cloudkey@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland