Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Factuur is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Aanmaken orders

Periodiek kunnen van abonnementen orders in KOMAS/Factuur worden gemaakt, die daarna in principe direct kunnen worden gefactureerd.

KOMAS berekent zelf aan de hand van de ingevoerde gegevens wanneer er voor een abonnement een factuur moet worden gemaakt.

Order aanmaken van een abonnement

Peildatum

Geef hier de datum op die moet worden gebruikt voor het berekenen of van abonnementen orders moeten worden aangemaakt.

Alle nog te factureren orders met een datum (Volgende op het scherm) zullen standaard worden geselecteerd.

Aparte facturen

Indien deze rubriek wordt aangevinkt zal er voor klanten met meerdere abonnementen voor ieder abonnement een aparte order (en dus ook factuur) worden aangemaakt. Wordt de rubriek niet aangevinkt, dan zullen meerdere op dezelfde datum te factureren abonnementen in één factuur worden gefactureerd.

Sel

Op het overzicht kunnen de abonnementen waarvan een order moet worden aangemaakt worden aangevinkt.

Tonen

Indien een afwijkende peildatum wordt opgegeven kan via de knop Tonen een nieuwe selectie worden getoond.

Annuleren

Door op de knop Annuleren te klikken zullen bestaande selecties verloren gaan en kan via Tonen een nieuwe selectie worden gemaakt.

Verwerken

Na het klikken op de knop Verwerken zullen van alle geselecteerde abonnementen orders worden aangemaakt, die met de functie Factureren direct kunnen worden gefactureerd.

Nadat van een abonnement een order is gemaakt zal direct een volgende datum worden berekend, waarop weer een nieuwe factuur moet worden aangemaakt.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  cloudkey@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland