Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Factuur is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Muteren Abonnementen

De functie Muteren Abonnementen wordt gebruikt om de gegevens over abonnementen in KOMAS vast te leggen. Er kunnen nieuwe abonnementen worden vastgelegd en bestaande abonnementen kunnen worden gewijzigd.

Muteren abonnementen

Relatie

Kies hier de relatie waarvoor een abonnement moet worden vastgelegd of gewijzigd. Dit dient een bestaande relatie te zijn in het relatiebestand van KOMAS.

Op de in KOMAS gebruikelijke manier kan worden gezocht in het relatiebestand.

Het is ook mogelijk om deze rubriek leeg te laten en te zoeken via de rubriek Volgnummer.

Volgnummer

Ieder nieuw abonnement in KOMAS krijgt een uniek volgnummer. Via de zoeklijst kan een overzicht worden opgevraagd van alle abonnementen, die voor de gekozen relatie zijn vastgelegd. Als de rubriek Relatie leeg is zullen alle abonnementen worden getoond in de zoeklijst.

Door op de knop Nieuw te klikken kan een nieuw abonnement worden vastgelegd en zal een nieuw volgnummer worden toegekend.

Ordernummer

Desgewenst kan een ordernummer van de klant worden vastgelegd. Dit ordernummer kan op de factuur die naar aanleiding van dit abonnement wordt gemaakt worden afgedrukt.

T.a.v.

Desgewenst kan de naam van een contactpersoon worden opgegeven. De factuur, die naar aanleiding van dit abonnement wordt gemaakt, zal ter attentie van de hier opgegeven persoon worden verstuurd.

Tekstblok

Selecteer een tekstblok, waarvan de tekst moet worden afgedrukt op de factuur, die naar aanleiding van dit abonnement wordt gemaakt.

Zoeklijst met tekstblokken

De tekst in dit tekstblok moet duidelijk maken waarover de factuur gaat. Direct na de tekst van dit tekstblok zal de periode worden vermeld waarover wordt gefactureerd in de vorm:
datum van t/m datum tot.

Project

Eventueel kan een project worden geselecteerd waarop de omzet van dit abonnement wordt bijgeschreven.

Artikelcode

Selecteer een code van een artikel dat wordt gefactureerd naar aanleiding van dit abonnement.

Omschrijving

Standaard zal hier de omschrijving van het artikel worden getoond. Maar deze omschrijving kan worden aangepast en de inhoud van dit veld zal dan als 2e artikelregel op de factuur worden vermeld.

Aantal

Geef hier het aantal artikelen op, dat per keer wordt gefactureerd.

Prijs per stuk

Hier kan de prijs worden vastgelegd die per stuk wordt berekend. Standaard is dit de prijs, die bij het artikel is vastgelegd, maar de prijs kan hier worden aangepast.

Let op! Deze prijs is de prijs per kalenderjaar. Indien over een andere periode wordt berekend, zal de prijs naar rato worden berekend.

Kortingspercentage

Eventueel kan een kortingspercentage worden gegeven op de opgegeven prijs.

Ingangsdatum

Hier wordt de datum opgegeven, waarop het abonnement is ingegaan.

Periode factuur

Hier dient de periode te worden opgegeven waarover dient te worden gefactureerd.

Abonnementperiodes

Aan de hand van de hier opgegeven periode en de ingangsdatum van het abonnement zal worden berekend wanneer een factuur moet worden gemaakt.

Soort

Hier dient te worden opgegeven of het abonnement vooraf, dan wel achteraf moet worden gefactureerd.

Factuurdatum

Hier wordt de datum getoond, waarop het abonnement de eerstvolgende keer moet worden gefactureerd.

Einddatum

Indien een abonnement wordt opgezegd, kan hier de datum worden ingevoerd. Na die datum zullen geen facturen voor dit abonnement meer worden gemaakt.

Nieuw

Door op de knop Nieuw te klikken kan een nieuw abonnement voor de gekozen relatie worden ingevoerd.

Wijzigen

Door op de knop Wijzigen te klikken kunnen de gegevens van een bestaand abonnement worden aangepast.

Opslaan

Door op de knop Opslaan te klikken kunnen gegevens (indien juist) worden opgeslagen.

Annuleren

Klik 1 maal op Annuleren om een nieuw volgnummer te kunnen kiezen en 2 maal om een nieuwe relatie te kunnen selecteren.

Eventueel gewijzigde, niet opgeslagen, gegevens gaan verloren indien op deze knop wordt geklikt

Verwijderen

Via de knop Verwijderen kunnen de gegevens van een bestaand abonnement worden verwijderd.

Sluiten

Met de knop Sluiten kan de functie worden afgesloten.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeori├źnteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  cloudkey@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland