Inhoudsopgave

De handleiding KOMAS/Factuur is onderverdeeld in een aantal hoofdstukken. Ieder hoofdstuk bespreekt een aantal samenhangende onderwerpen.

Artikelen

Het artikelenbestand vormt de basis voor de facturering. Er kan een onbeperkt aantal artikelen worden aangemaakt.
Een artikel kent een artikelcode die door de gebruiker zelf kan worden bedacht. Daarnaast kent een artikel een artikelnummer. Dit nummer is het artikelnummer van de fabrikant.
Een artikel kan in KOMAS/Factuur zowel op artikelcode als op artikelnummer worden gevonden. Beide dienen uniek te zijn. Wel mag een artikelcode gelijk zijn aan het artikelnummer van een artikel.

Artikel in KOMAS/Factuur

Soort artikelen

Er zijn in KOMAS/Factuur verschillende soorten artikelen:

 • Normale artikelen
 • Vrije artikelen
 • Tekstregels

Bij een vrij artikel kan op het moment van het inbrengen van een order zelf een omschrijving worden ingevoerd die dan op de factuur zal worden afgedrukt.
Er kunnen meerdere vrije artikelen worden aangemaakt om eenvoudig voor diverse omzetgroepen regels te kunnen aanmaken.

Met behulp van voorgedefiniëerde tekstregels kunnen op een snelle manier teksten op een factuur worden geplaatst.

Omschrijvingsregels

Er zijn 3 regels met een omschrijving van het artikel mogelijk. Desgewenst kunnen alle 3 regels op de factuur worden afgedrukt.
Er kunnen een aantal speciale velden in de omschrijvingsregels worden geplaatst. Deze speciale velden worden op het moment dat een artikel wordt opgenomen in een order vervangen door de bijbehorende waarde:

Veld Wordt vervangen door
%WK Het weeknummer berekend aan de hand van de systeemdatum
%MND Te naam van de maand bepaald op basis van de systeemdatum
%JR Het jaar bepaald aan de hand van de systeemdatum

Alle speciale velden kunnen worden gevolgd door een - of een + en een aantal in 1 positie. Op deze manier kan worden aangegeven dat men de vorige week bedoelt (%WK-1), of de volgende maand (%MND+1).

Voorraadhouding

Met behulp van dit veld kan worden aangegeven of de voorraad van het artikel moet worden bijgehouden. Bij KOMAS/Factuur is dit veld niet van toepassing.

Inkoopprijs en Magazijnprijs

Deze velden zijn bij KOMAS/Factuur niet van toepassing.

Over KOMAS

KOMAS is al voor het eerst verschenen in 1985 met een tekstgeoriënteerde gebruikersinterface.

In de jaren '90 van de vorige eeuw is de Windowsversie van KOMAS uitgebracht en deze versie is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn steeds aanpassingen en uitbreidingen gedaan om te voldoen aan de nieuwste regelgeving.

Contactgegevens

 • Telefoon:
  0184-684542
 • Email:
  cloudkey@nicogram.nl
 • Adres:
  Lekdijk 177
  2957 CG Nw-Lekkerland
  Nederland